Podmínky použití

Úvodní ustanovení

Vytvořením uživatelského účtu na stránkách instastories.cz vyslovuje Uživatel svůj závazek (stejně jako Provozovatel) řídit se těmito podmínkami použití stejně, jako by byly vytištěné a podepsané oběma stranami v podobě smlouvy.

Podmínky použití služby instastories.cz jsou dostupné online na této adrese https://instastories.cz/page/podminky-pouziti

Provozovatel služby Instastories.cz nabízí službu k porovnání instagramových profilů online, a to bez dalších poplatků. Provozovatel se zavazuje, že od Uživatelů nepřijme žádné finanční prostředky či jiný úplatek za zřízení či poskytování služeb, které jsou nabízeny. 

 

Provozovatel

instastories.cz

Filip Kučera

admin@instastories.cz

1. Uživatel 

 Uživatel je pro účely těchto podmínek použití každý subjekt, který provede založení nového profilu prostřednictvím webových stránek, kde poskytne pravdivé a aktuální údaje. Souhlas s následujícími podmínkami uděluje uživatel vytvořením nového účtu  

Práva a povinnosti Uživatele 

 

1.1. Službu instastories.cz objednává Uživatel zásadně ke sledování profilu na sociálních sítích. Uživatelské jméno si volí Uživatel sám dle dostupné nabídky. Toto přístupové jméno lze kdykoliv ve správě účtu  změnit. Uživatel má právo kdykoliv provozovatele služeb požádat o zálohu statistik profilu na sociálních sítích, případně lze využit nástroje pro export statistik (ve formátu .pdf a .csv). Uživatel má právo provozovatele služeb požádat o odstranění uživatelského účtu a všech záznamů v databázi bez uvedení důvodu v případě, že se autorizuje (zasláním emailu z emailové adresy, která byla uvedena při registraci). Provozovatel účet ze systému odstraní do pěti dnů od přijetí takového požadavku.


1.2. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízenému uživatelskému účtu  proti zneužití třetí stranou a odcizením. Tyto údaje si nastaví sám Uživatel při registraci. Údaje je možné v administraci kdykoliv aktualizovat. V případě, že budou Uživateli tyto údaje odcizeny a někdo jiný bude pomocí těchto údajů porušovat podmínky použití nebo službu zneužívat, bude se na takovou osobou pohlížet jako na Uživatele, které služby zřídil.


1.3. Uživatel je povinen při registraci účtu uvést platné údaje (email) pro účel komunikace s provozovatelem. Kontaktní údaje musí být platné, na emal může být zaslán aktivační odkaz na potvrzení vlastnictví e-mailu. Zároveň na e-mailovou adresu můžete dle volby obdržet informace o vývoji profilu na sociálních sítích. 

 

1.4.  V případě, že Uživatel zjistí technickou závadu či jiný problém během užívání služeb, který může ovlivnit či ovlivňuje chod služeb provozovatele, je třeba o této skutečnosti neprodleně informovat provozovatele služeb prostřednictvím emailu na admin@instastories.cz nebo našeho Instagramu. 

 

1.5. Je zakázáno provádět jakékoliv činnosti, které mohou poškodit provozovatele služeb, dostupnost poskytovaných služeb jiným uživatelům či způsobit výpadek služby. Uživateli, který se takového jednání dopustí bude trvale zakázán přístup na naše stránky. Na jakýkoliv útok směrující na služby provozovatele (prolomení hesel, snaha vylákat přístupové údaje, phishing apod.) se může pohlížet jako porušení zákonů České republiky a případ může být předán k dalšímu šetření PČR.

 


Práva a povinnosti Provozovatele

 

2.1. Provozovatel má právo zamítnout registraci nového účtu či jiných funkcí bez dalšího vysvětlení. Provozovatel je oprávněn ihned pozastavit provoz nabízených služeb Uživateli, pokud dojde k porušení podmínek použití.

 

2.2. Provozovatel ke svým službám nabízí také plnohodnotnou podporu na emailu admin@instastories.cz. Na online kanálech může Uživatel požádat o jakoukoliv pomoc s našimi službami. Provozovatel na dotaz zaslaný uživatelem odpoví v co nejkratší možné době, přičemž přesný čas, do kdy musí odpověď zaslat nijak stanoven není.

 

2.3. Provozovatel neručí za případné smazání dat/záloh či znefunkčnění uživatelského účtu a za takové skutky nenese žádnou zodpovědnost vůči Uživateli. To platí také pro případ, kdy znefunkčnění profilu provede sám Uživatel nevhodnou změnou v nastavení. 

 

2.4. V případě, že provozovatel při zběžné kontrole narazí na jakýkoliv obsah porušující zákony České republiky, zveřejňování pornografie a další, je oprávněn na tuto skutečnost upozornit PČR a předat informace k dalšímu šetření.

 

2.5. Jestliže je uživatelský profil neaktivní 14 dní a déle, může dojít k jeho trvalému odstranění. 

 

2.6. Provozovatel negarantuje zobrazení aktuálních údajů shodné s těmi, které jsou zobrazeny na serverech Instagramu, nicméně provádí takové úpravy, aby byly služby údaje co nejdříve aktuální, optimalizované a plně funkční pro poskytované služby. Provozovatel služby je oprávněn Uživatelům zasílat informační zprávy na email uvedený při registraci s tím, že se nejedná o reklamu či nabízení služeb, ale pouze o zprávy informující o novinkách a změnách, které byly z naší stany provedeny.

 

2.7. Instagramový profil může být z naší databáze kdykoliv odebrán bez předchozího upozornění. 

2.8. Podmínky použití mohou být Provozovatelem kdykoliv změněny. 

 

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním služeb. Veškeré údaje nutné pro registraci účtu jsou následně  odeslány do databáze, kde jsou šifrovány.

Údaje zadané při založení nového účtu jsou dále Uživatelem použity pro přístup k jeho osobnímu účtu. Tyto údaje si může kdykoliv v administraci změnit. V žádném případě nejsou údaje sdělovány třetím stranám či neoprávněným osobám. Na žádost uživatele je možné z naší databáze jeho údaje kompletně odstranit včetně dalších záznamů.

Podrobnější informace o Ochraně osobních údajů můžete nalézt ZDE

Výše uvedené podmínky použití byly aktualizovány dne 6.3.2020